Publication type: Book part
Type of review: Not specified
Title: Gezinnen in multiproblemsituaties
Authors: Tausendfreund, Tim
Knot-Dickscheit, Jana
Knorth, Erik J.
Published in: Jonge onderzoekers over de jeugdzorg
Editors of the parent work: van der Ploeg, Jan
Page(s): 11
Pages to: 22
Issue Date: 2017
Publisher / Ed. Institution: Uitgeverij SWP
Publisher / Ed. Institution: Amsterdam
ISBN: 9789088508035
Language: Other
Subjects: Multiprobleemgezinnen; Gezinscoaching; Kinder- en jeugdcoaching; Flexibele integrale gezinsgerichte hulpverlening
Subject (DDC): 306.8: Family sociology
362: Health and social services
Abstract: Het boek "Jonge onderzoekers over de jeugdzorg: Enkele problemen uitgelicht", maakt de poging om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de jeugdzorg dichter bij de praktijk te brengen. Een interuniversitaire jury heeft zes meest veelbelovende jonge onderzoekers uitgenodigd om de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de jeugdzorg op een toegankelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Het hoofdstuk van Tim Tausendfreund, Jana Knot-Dickscheit en Erik J. Knorth heeft betrekking op het begeleiden van multiprobleemgezinnen. Hoe doe je dat zo effectief mogelijk? Met een specifiek op deze problematische gezinnen afgestemd hulpverleningsprogramma wordt nader onderzocht wat de resultaten daarvan zijn.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10521
Fulltext version: Published version
License (according to publishing contract): Licence according to publishing contract
Departement: Social Work
Organisational Unit: Institute of Childhood, Youth and Family (IKJF)
Appears in collections:Publikationen Soziale Arbeit

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.