Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorConradie, Jelte-
dc.contributor.authorTausendfreund, Tim-
dc.contributor.authorKnot-Dickscheit, Jana-
dc.date.accessioned2019-04-18T10:30:48Z-
dc.date.available2019-04-18T10:30:48Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn2211-6273de_CH
dc.identifier.urihttps://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16758-
dc.description.abstractIn dit artikel wordt de ontwikkeling van de verrichtingenlijst KIPP beschreven. KIPP staat voor kennis en inzicht primair proces. Doel van de KIPP is om structurele kennis over de inhoud van het primaire hulpverleningsproces bij de interventie '10' voor Toekomst te ontwikkelen. Allereerst is met behulp van een literatuurverkenning naar Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT), multiprobleemgezinnen, '10' voor Toekomst en (het werken) met verrichtingenlijsten in combinatie met een praktijkverkenning een conceptversie van de KIPP gemaakt. Vervolgens heeft een pilotstudy met de I<IPP en een vragenlijstonderzoek naar de KIPP plaatsgevonden om de bruikbaarheid en de resultaten te onderzoeken. Na enige aanpassingen vloeide hier de (voorlopig) definitieve versie van de verrichtingenlijst KIPP uit voort. Deze verrichtingenlijst blijkt goed aan te sluiten bij zowel de werkwijze van de gezinscoaches van '10' voor Toekomst in de praktijk, als bij theoretische concepten over de hulpverlening bij Intensief Pedagogische Thuishulp. KIPP levert relevante informatie op over het primaire proces van hulpverlening en blijkt ook in de praktijk geïmplementeerd te kunnen worden. Het artikel sluit af met enkele discussiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen.de_CH
dc.language.isootherde_CH
dc.publisherGarant Uitgeversde_CH
dc.relation.ispartofOrthopedagogiek: onderzoek en praktijkde_CH
dc.rightsLicence according to publishing contractde_CH
dc.subjectPrimaire hulpverleningsprocesde_CH
dc.subjectRegistratiede_CH
dc.subjectIntensieve pedagogische thuishulpde_CH
dc.subjectVerrichtingenlijstde_CH
dc.subject.ddc362: Gesundheits- und Sozialdienstede_CH
dc.titleDe verrichtingenlijst KIPP : de ontwikkeling van een registratie-instrument voor het primaire hulpverleningsprocesde_CH
dc.typeBeitrag in wissenschaftlicher Zeitschriftde_CH
dcterms.typeTextde_CH
zhaw.departementSoziale Arbeitde_CH
zhaw.organisationalunitInstitut für Kindheit, Jugend und Familie (IKJF)de_CH
zhaw.funding.euNode_CH
zhaw.issue7/8de_CH
zhaw.originated.zhawNode_CH
zhaw.pages.end353de_CH
zhaw.pages.start339de_CH
zhaw.publication.statuspublishedVersionde_CH
zhaw.volume50de_CH
zhaw.publication.reviewPeer review (Publikation)de_CH
Appears in collections:Publikationen Soziale Arbeit

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.