Publication type: Article in scientific journal
Type of review: Peer review (publication)
Title: De verrichtingenlijst KIPP : de ontwikkeling van een registratie-instrument voor het primaire hulpverleningsproces
Authors: Conradie, Jelte
Tausendfreund, Tim
Knot-Dickscheit, Jana
Published in: Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk
Volume(Issue): 50
Issue: 7/8
Page(s): 339
Pages to: 353
Issue Date: 2011
Publisher / Ed. Institution: Garant Uitgevers
ISSN: 2211-6273
Language: Other
Subjects: Primaire hulpverleningsproces; Registratie; Intensieve pedagogische thuishulp; Verrichtingenlijst
Subject (DDC): 362: Health and social services
Abstract: In dit artikel wordt de ontwikkeling van de verrichtingenlijst KIPP beschreven. KIPP staat voor kennis en inzicht primair proces. Doel van de KIPP is om structurele kennis over de inhoud van het primaire hulpverleningsproces bij de interventie '10' voor Toekomst te ontwikkelen. Allereerst is met behulp van een literatuurverkenning naar Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT), multiprobleemgezinnen, '10' voor Toekomst en (het werken) met verrichtingenlijsten in combinatie met een praktijkverkenning een conceptversie van de KIPP gemaakt. Vervolgens heeft een pilotstudy met de I<IPP en een vragenlijstonderzoek naar de KIPP plaatsgevonden om de bruikbaarheid en de resultaten te onderzoeken. Na enige aanpassingen vloeide hier de (voorlopig) definitieve versie van de verrichtingenlijst KIPP uit voort. Deze verrichtingenlijst blijkt goed aan te sluiten bij zowel de werkwijze van de gezinscoaches van '10' voor Toekomst in de praktijk, als bij theoretische concepten over de hulpverlening bij Intensief Pedagogische Thuishulp. KIPP levert relevante informatie op over het primaire proces van hulpverlening en blijkt ook in de praktijk ge├»mplementeerd te kunnen worden. Het artikel sluit af met enkele discussiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16758
Fulltext version: Published version
License (according to publishing contract): Licence according to publishing contract
Departement: Social Work
Organisational Unit: Institute of Childhood, Youth and Family (IKJF)
Appears in collections:Publikationen Soziale Arbeit

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.